Baremetrics – Công cụ theo dõi và phân tích tài chính

Mục lục

Baremetrics

Baremetrics là một công cụ phân tích dữ liệu tài chính cho các doanh nghiệp có sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến. Công cụ này giúp các doanh nghiệp theo dõi và phân tích các dữ liệu liên quan đến doanh thu, chi phí, lợi nhuận, người dùng, v.v.

Stripe vs. Baremetrics: Which is Best for SaaS Metrics? - Baremetrics

Baremetrics cung cấp các bản báo cáo và biểu đồ trực quan giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và hiểu được các thông số tài chính quan trọng của doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, Baremetrics còn tích hợp với các dịch vụ khác như Stripe, Braintree, Recurly, v.v.

Để tự động lấy dữ liệu tài chính và phân tích, từ đó giúp giảm thiểu thời gian và công sức của người dùng. Baremetrics là một công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp trực tuyến muốn nắm bắt và quản lý tốt các thông số tài chính của mình.

Hình Ảnh

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Video hướng dẫn (review) chi tiết

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Nhược điểm (Hạn chế):

Thêm Heading của bạn tại đây

Thêm Heading của bạn tại đây

Giá bán được cập nhật vào: 31/03/2023. Có thể sẽ thay đổi trong tương lai!

Thêm Heading của bạn tại đây

Viết đánh giá:

Thêm Heading của bạn tại đây
Scroll to Top

LIÊN HỆ ĐĂNG BÀI

Để lại thông tin vào mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay!

Để lại thông tin
tư vấn