Quỹ đầu tư quốc tế KKR rót 45 triệu USD vào KiotViet - CỘNG ĐỒNG KINH DOANH  VIỆT NAM

 

Hướng Dẫn Lập Phiếu Thu-Chi Trên Phần Mềm KiotViet - YouTube

Phó TGĐ KiotViet: Giá startup trong nước vẫn còn rẻ so với khu vực ĐNÁ, các  quỹ sẽ đổ xô đầu tư vào thị trường Việt Nam thời gian tới